โครงการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกดำนา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562


ต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทร์


งานเลี้ยงผู้บริหารธนาคารออมสิน


งานมงคลสมรสคุณแซนดี้